انتشار کتاب «انحرافات در ورزش»

انتشار کتاب «انحرافات در ورزش»

19 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

انحرافات اجتماعی در ورزش تنها مختص به خشونت نمی‌شود بلکه دامنه وسیعی از انحرافات را در این حوزه می‌توان مشاهده کرد.
Source: اخبار رسمی