انقلاب در فناوری‌های خانگی در سال 2017

انقلاب در فناوری‌های خانگی در سال 2017

18 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

اگرچه از عمر اینترنت اشیا بیش از یک دهه می‌گذرد ولی در بیست سال اخیر شاهد توسعه یافتگی در دو حوزه اصلی بودیم. حوزه‌هایی که نقش محرک‌های اولیه در اهمیت یافتن اینترنت اشیا به عنوان یک پدیده متحول کننده را بازی کردند.
Source: اخبار رسمی