به روز سفر کنیم

به روز سفر کنیم

20 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

توانایی انطباق با شرایط یکی از تعاریف هوش است، دستاوردهای تکنولوژی نیز از این رو آنقدر رو به گسترش هستند که بتوانند فعالیت‌های روزمره‌مان را منطبق با نیازهای ما به شکلی آسان درآورند. سفر نیز از این قاعده مستثنا نیست، مخاطبان هوشمند امروز خدماتی نیاز دارند که بتواند رضایت آنها را فراهم سازد.
Source: اخبار رسمی