تولید شمش آلومینیومی از مرز 220 هزار تن گذشت

تولید شمش آلومینیومی از مرز 220 هزار تن گذشت

17 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

بررسی عملکرد سه واحد شاخص شمش آلومینیوم در ۹ ماهه امسال نشان می دهد در این مدت ۲۲۰ هزار و ۵۴۴ تن تولید داشتند که نسبت به دوره مشابه پارسال نیم درصد کاهش نشان می دهد.
Source: اخبار رسمی