روز هوای پاک با طعم دود

روز هوای پاک با طعم دود

18 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

روز هوای پاک در نصف جهان را در حالی آغاز می کنیم که با آلودگی و دود و دم همراه است.
Source: اخبار رسمی