شرایط ثبت طرح های صنعتی

شرایط ثبت طرح های صنعتی

17 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

تغییر ساختار اصلی کالای تولیدشده به سبب بهبود کیفیت یا زیبایی بیشتر، نیازمند ثبت طرح صنعتی است.
Source: اخبار رسمی