فراخوان پژوهشی مطالعات و برنامه‌ریزی جنسی

فراخوان پژوهشی مطالعات و برنامه‌ریزی جنسی

18 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

پیشنهاد درخواست برای ارائه سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های جنسی جامعه و تدوین راهبردها و راهکارهای متناسب با یافته‌های پژوهشی تدوین و ارائه می‌شود.
Source: اخبار رسمی