نصب صدها دستگاه هشدار دهنده منوکسید کربن در منازل

نصب صدها دستگاه هشدار دهنده منوکسید کربن در منازل

18 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

200 خانوار تهرانی دریک طرح ضربتی با کمک آتش نشانان منطقه سه عملیات آتش نشانی مجهز به دستگاه کاشف گاز سمی مونواکسید کربن شدند.
Source: اخبار رسمی