پوشش 80 درصدی تلفن همراه در روستاها

پوشش 80 درصدی تلفن همراه در روستاها

20 نوامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

مطابق مصوبه اپراتورها موظف هستند 80درصد شهرها و 80 درصد روستاها را پوشش دارند که قبلا تصور این بود که 80درصد شهر و روستا باید پوشش داده شود.
Source: اخبار رسمی