اجازه کاهش بودجه حمل و نقل را نمی دهیم

اجازه کاهش بودجه حمل و نقل را نمی دهیم

8 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در جریان بررسی ردیف بودجه حمل و نقل شهر تهران در سال 96 گفت: در ردیف بودجه های ماموریتی حمل و نقل کمک دولت طبق قانون دیده شده است اگر دولت کمکی نکند که تا به امروز نکرده و شاید نمی تواند انجام بدهد، قطعا با آسیب مواجه خواهیم شد.
Source: اخبار رسمی