اجراي فرآیندتعالی سازمانی دربخش بازرگانی

اجراي فرآیندتعالی سازمانی دربخش بازرگانی

15 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

اداره كل بازرگانی و بازاریابی راه آهن در پی مشاركت و بومی سازی فرآیندها و درگیر كردن كاركنان خود در ارزیابی عملكرد، به عنوان یكی از اولین ادارات كل در مجموعه راه آهن، مدل تعالی سازمانی را اجرا كرد.
Source: اخبار رسمی