استفاده از چسب فلزی به جای لحیم و جوشکاری

استفاده از چسب فلزی به جای لحیم و جوشکاری

14 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه
استفاده از چسب فلزی به جای لحیم و جوشکاری

اگر بخواهید دو قطعه‌ فلز را به هم متصل کنید احتمالا از جوشکاری یا نهایتا لحیم کاری بهره می‌برید و بسته به بزرگی و ظرافت کار هر یک را می‌‌توان انتخاب کرد. هردو این فرایندها شامل اعمال حرارت است که می‌‌تواند منجر به آسیب به قطعات مخصوصا اجزای الکترونیکی یا ایجاد انفجار به ویژه در مورد لوله‌ها می‌‌شود. بر این اساس پژوهشگران استفاده از چسب فلزی را پیشنهاد داده‌اند.

Source: zoomit