اصلاح مصوبه ترکیب شورای معادن

اصلاح مصوبه ترکیب شورای معادن

14 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان ضمن اصلاح مصوبه قبلی خود درمورد ترکیب شورای معادن، یک درصد از منابع حاصل از فروش نفت را به طرح های حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص دادند.
Source: اخبار رسمی