افزایش ۲۰ درصدی ارقام گندم اقلیم سرد

افزایش ۲۰ درصدی ارقام گندم اقلیم سرد

5 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

هرساله مؤسسه‌های تحقیقاتی موظف به معرفی هشت رقم گندم آبی و هفت رقم گندم دیم به کشاورزان هستند که در سال زارعی جاری در ارقام معرفی شده اقلیم سرد ۲۰ درصد افزایش وجود داشته است.
Source: اخبار رسمی