اقامتگاه های بوم گردی و خانه های سنتی شیراز

اقامتگاه های بوم گردی و خانه های سنتی شیراز

5 مارس, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

بوم گردی و تجربه شب مانی در اقامتگاه های بوم گردی چندی است در سبد مسافرت برخی مسافران داخلی و خارجی قرار گرفته است.
Source: اخبار رسمی