اقتصادمقاومتی نیازمند فرهنگ بسیجی

اقتصادمقاومتی نیازمند فرهنگ بسیجی

16 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

مقدم گفت : امروز کشور در عرصه اقتصاد، بیشتر از همیشه نیازمند تعمیق و توسعه فرهنگ پایداری و ایثار است.
Source: اخبار رسمی