اقتصاد چیست؟

اقتصاد چیست؟

2 آوریل, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یکدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می‌شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت، تا آنکه در دوران رنسانس، فرهنگ اومانیسم زمینه‌های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود.
Source: اخبار رسمی