اپلیکیشنی برای مشاوره روانشناسی

اپلیکیشنی برای مشاوره روانشناسی

31 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

با افزایش روز افزون اینترنت در زندگی روزمره این بار در زمینه مشاوره نیز اینترنت و اپلیکیشن جای خود را باز کرده و با نام تلیار درحال فعالیت است.تلیار یک رسانه اجتماعی متخصصین و مشاورین که با هدف افزایش آگاهی در جامعه و سهولت دسترسی به مشاوره های تخصصی ایجاد شده تا مشاوره را آسان و در دسترس کند.
Source: اخبار رسمی