این کرم فقط به اهداف صنعتی حمله می‌کند!

این کرم فقط به اهداف صنعتی حمله می‌کند!

12 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

بدون شک کنفرانس کلاه سیاه برای همه کارشناسان دنیای امنیت جالب توجه است. کارشناسان امنیتی سراسر جهان با جدیدترین دستاوردهای خود در زمینه کشف آسیب‌پذیری‌ها یا ارائه راه‌حل‌ها به این کنفرانس وارد می‌شوند. شاید دستاورد شرکت OpenSource Security در این میان جالب توجه باشد. این شرکت موفق به شناسایی کرمی شده است که تنها شبکه‌های صنعتی را مورد هدف قرار می‌دهد.

Source: مجله شبکه