بازار در دست کارت های بانک پارسیان

بازار در دست کارت های بانک پارسیان

18 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

بانك پارسيان همچنين با 12 درصدسهم بازار كارت هاي صادره در استان تهران و كسب رتبه چهارم، بيشترين سهم از بازار كارت هاي صادره را در بين بانك هاي خصوصي كشور به خود اختصاص داده است.
Source: اخبار رسمی