بایدها و نبایدهای اعتبار و پایایی در تحقیقات بازار

بایدها و نبایدهای اعتبار و پایایی در تحقیقات بازار

12 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

قابلیت اعتماد که واژه‌هایی مانند پایایی، ثبات و اعتبار برای آن به کار برده می‌شود و معادل انگلیسی آن Reliability است، یکی از ویژگی های ابزار اندازه‌گیری «پرسشنامه، مصاحبه یا سایر آزمون های علوم اجتماعی» است.
Source: اخبار رسمی