بخش خصوصی واقعی ایران به زحمت دوام آورده است

بخش خصوصی واقعی ایران به زحمت دوام آورده است

23 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

متاسفانه زمانی که دولت صحبت از خصوصی‌سازی می‌کند، این خصوصی‌سازی واقعی نیست. بخش خصوصی واقعی ایران به زحمت دوام آورده است.
Source: اخبار رسمی