بخش دوم سند بال ۲ ترجمه و منتشر شد

بخش دوم سند بال ۲ ترجمه و منتشر شد

11 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

بانک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور، بخش دوم سند بال ۲ را ترجمه و منتشر کرد.
Source: اخبار رسمی