بررسی تحلیلی علل استقرار ERP در سازمان‌ها

بررسی تحلیلی علل استقرار ERP در سازمان‌ها

14 مارس, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

اهمیت و ضرورت یکپارچه‌سازی جریان اطلاعات در سازمان‌های امروزی انکارناپذیر است. در شرایط متلاطم و همراه با عدم قطعیت زیاد، هر نوع سازمان تولیدی یا خدماتی، بدون در نظر گرفتن نوع فعالیتش، نیاز به اطلاعات لحظه‌ای و به‌روزآوری شده از وضعیت موجود داخلی‌اش خواهد داشت، پس در لزوم استقرار سامانه‌های ERP به‌عنوان تصمیمی استراتژیک در سازمان‌ها، شکی نیست.

Source: مجله شبکه