بررسی چالش های بازاریابی بیمه در کشور

بررسی چالش های بازاریابی بیمه در کشور

11 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

چالش ها و فرصت های بازاریابی بیمه در ایران در جلسه دوره بازاریابی و فروش بیمه های زندگی شرکت بیمه رازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
Source: اخبار رسمی