برنامه های سازمان غذا ودارو درسال آخر دولت

برنامه های سازمان غذا ودارو درسال آخر دولت

10 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

سازمان غذا و دارو رسیدگی جدی به پرونده های سموم کشاورزی و قاچاق دارو را در دستور کار دارد.
Source: اخبار رسمی