بروکراسی های اداری متقاضیان نوسازی کاهش می یابد

بروکراسی های اداری متقاضیان نوسازی کاهش می یابد

24 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه بررسی اقدامات ستاد بازآفرینی منطقه 16 از توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به منظور استفاده از سیستم اتوماسیون شهرداری تهران جهت تسهیل فرآیندهای اعطای وام نوسازی و کاهش بروکراسی های اداری خبر داد.
Source: اخبار رسمی