بهترین قسمت بدن برای استفاده از عطر

بهترین قسمت بدن برای استفاده از عطر

11 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

استفاده از عطر تنها در برخی از نقاط بدن نتیجه مثبت دارد و در برخی نقاط به هیچ عنوان نباید استفاده کرد.
Source: اخبار رسمی