تبلیغات و روش‌های مبارزات تبلیغاتی

تبلیغات و روش‌های مبارزات تبلیغاتی

24 ژانویه, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

تبلیغ تلاشی است برای برقراری یک ارتباط متقاعدکننده به منظور تغییر یا ثبات نگرش قبلی افراد که بیانگر رفتار آینده آنها است. کاربرد تبلیغات از آن جهت است که بتواند اطلاعات را به افراد منتقل کند. بنابراین می‌تواند اطلاعاتی در مورد موضوع و ویژگی‌های مدنظر مهیا کند. در واقع می‌توان گفت، تبلیغات امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر در عصر مدرن است و در این عصر با انفجار تبلیغات در همه زمینه‌ها مواجه هستیم.
Source: اخبار رسمی