تجارت نیازمند 35 رایزن خبره اقتصادی است

تجارت نیازمند 35 رایزن خبره اقتصادی است

17 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

برای توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی کشورمان، حداقل به اعزام 35 رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف و برنامه ریزی شده نیاز است تا با شناسایی فرصت های اقتصادی، حجم تجارت اقتصاد ایران افزایش یابد.
Source: اخبار رسمی