تجربه اندوزي از وضعیت سياست هاي منابع آب عربستان

تجربه اندوزي از وضعیت سياست هاي منابع آب عربستان

3 دسامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

حدود نیم قرن پیش، عربستان بر روی یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین سفره‌های آب زیرزمینی جهان قرار داشت که حجم ذخایر این منبع ٥٠٠ کیلومتر مربع آب ارزیابی شده بود.
Source: اخبار رسمی