تحویل تلمبه خانه انتقال نفت کارون به بهره بردار

تحویل تلمبه خانه انتقال نفت کارون به بهره بردار

17 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

با توجه به نزدیکی تحویل طرح احداث تلمبه خانه های انتقال نفت غرب کارون به بهره بردار، مانور اطفا حریق و امداد و نجات به عنوان نخستین مانور رسمی در محل تلمبه خانه انجام شد.
Source: اخبار رسمی