تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت برای شهرداری مشهد

تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت برای شهرداری مشهد

3 دسامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

ساختار اجرایی برنامه راهبردی متشکل از شورای عالی برنامه‌ریزی و تعالی، کمیسیون تلفیق شورای عالی، کمیسیون‌های 9 گانه برنامه‌ریزی و تعالی حوزه‌های تخصصی و کمیته‌های برنامه‌ریزی و تعالی است.
Source: اخبار رسمی