تعامل آموزشی بانك ايران زمين با شبكه بانكي

تعامل آموزشی بانك ايران زمين با شبكه بانكي

10 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

قديمي گفت: برنامه بانك در آينده نزديك اين است كه در حوزه آموزش تعامل خوبي با شبكه بانكي داشته باشد و فضاي آموزشي خود را در اختيار ساير بانك ها قرار دهد.
Source: اخبار رسمی