تفاوت‌های بازاریابی تلفنی و فروش تلفنی

تفاوت‌های بازاریابی تلفنی و فروش تلفنی

26 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

کلمه‌های بازاریابی تلفنی و فروش تلفنی هنوز به جای هم استفاده می‌شوند این کار می‌تواند باعث تداخل شرح وظایف شود.
Source: اخبار رسمی