توجه صنعت گران ایتالیایی به سرمایه گذاری در ایران

توجه صنعت گران ایتالیایی به سرمایه گذاری در ایران

22 نوامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

با توجه به توسعه سیاسی و ارتباط با کشورهای اروپایی بعد از برجام ، رویکرد و استقبال بهتری از سوی سرمایه گذاران خارجی در جهت انجام سرمایه گذاری در داخل کشور مشاهده می شود.
Source: اخبار رسمی