توسعه شبکه کابل در ۷ مرکز مخابراتی

توسعه شبکه کابل در ۷ مرکز مخابراتی

17 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، پیام نور، شهید فرداسدی، شهید حکمت شعار، پیشوا، قرچک، ورامین از تاریخ ۲۷ مرداد ماه آغاز می شود.
Source: اخبار رسمی