تولید بیشتر، نیازمند برنامه ریزی دقیق و منظم است

تولید بیشتر، نیازمند برنامه ریزی دقیق و منظم است

14 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه برای تولید با بازدهی بیشتر در صندوق های بازنشستگی باید برنامه ریزی دقیقتر و منظمتری داشته باشیم، گفت: از این رو که واگذاریها به جای منابع نقدی در اختیار صندوقها قرار گرفته این نهادها نیز باید توان نقدشوندگی داراییها را افزایش دهند.
Source: اخبار رسمی