جايگاه صنایع الکترونیک درصنایع پیشرفته

جايگاه صنایع الکترونیک درصنایع پیشرفته

10 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

عضو هیات عامل ایدرو گفت : صنایع الکترونیک ، نقش و جایگاه ممتازی در بین صنایع پیشرفته دارد تا جایی که برخی کشورها برای تقویت این بخش از صنعت وزارتخانه ایجاد کردند.
Source: اخبار رسمی