جمع آوری دکل غیر مجاز اپراتور تلفن همراه

جمع آوری دکل غیر مجاز اپراتور تلفن همراه

17 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

دکل غیر مجاز یکی از اپراتورهای تلفن همراه ، به جهت مجاورت با مرکز آموزشی و برابر حکم صادره از سوی کمیسیون ماده صد ، با حضور نمایندگان شهرداری ، نیروی انتظامی و پیمانکار سایت جمع آوری شد
Source: اخبار رسمی