حضور مخابراتی ایران در فضا فراهم می شود

حضور مخابراتی ایران در فضا فراهم می شود

28 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخت ماهواره های ناهید ۱ و ۲ را زمینه ساز دستیابی به حضور مخابراتی ایران در فضا عنوان کرد و گفت: تا سال ۱۴۰۰ به اولین ماهواره عملیاتی مخابراتی دست می یابیم.
Source: اخبار رسمی