حل بحران مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی

حل بحران مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی

1 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

درخواست تشکل‌های بخش‌خصوصی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی این است که دولت با تزریق منابع نقدی هرچه سریعتر و تا پیش ازاینکه این مشکل به یک بحران ملی تبدیل شود آن را حل کند.
Source: اخبار رسمی