خروج پایدار از رکود با تحریک تقاضا ممکن می شود

خروج پایدار از رکود با تحریک تقاضا ممکن می شود

14 فوریه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

به اعتقاد من دولت بهتر بود به جای اختصاص این مبلغ به واحدها حداقل بخش قابل توجهی از آن را به تحریک تقاضا اختصاص می داد.
Source: اخبار رسمی