در فصل ششم سریال گیم آف ترونز چه خواهد گذشت؟!

در فصل ششم سریال گیم آف ترونز چه خواهد گذشت؟!

29 مارس, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

تریلر کامل فصل ششم سریال گیم آف ترونز بیست روز پیش منتشر شد

تریلر کامل فصل ششم سریال گیم آف ترونز بیست روز پیش منتشر شد و برای طرفداران حامل نکات زیادی بود تا بتوانند دریابند در این فصل چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. اما گویا HBO یک ترلیر جدید منتشر کرده است. این شبکه دو روز پیش یک تبلیغ ۳۰ ثانیه ای از سریال گیم آف ترونز پخش کرد.
در تریلر بلند فصل ششم سریال گیم آف ترونز برخی از صحنه ها و شخصیت های داستان دیده شد و مورد بررسی قرار گرفت. در واقع لحظات کلیدی فصل ششم برای طرفداران این سریال استخراج شد.

این تریلر فصل ششم سریال گیم آف ترونز با صحنه ای از دنریس، آغاز می شود، که در حال ره رفتن میان دوتراکی ها است.

این تریلر با صحنه ای از دنریس، آغاز می شود، که در حال ره رفتن میان دوتراکی ها است.

.

در یک صحنه می بینیم که دنریس توسط یک دوتراکی که سوار بر اسب است لگد می خورد که این امر نشانه ی زندانی بودن اوست.

در یک صحنه می بینیم که دنریس توسط یک دوتراکی که سوار بر اسب است لگد می خورد که این امر نشانه ی زندانی بودن اوست.

.

بسیاری از طرفداران معتقدند که دنریس مدت زمان زیادی اسیر نخواهد بود.

بسیاری از طرفداران معتقدند که دنریس مدت زمان زیادی اسیر نخواهد بود..
بر فراز سپاه دوتراکی ها، اژدهای دنریس را در حال پرواز می بینیم. او به احتمال زیاد برای کمک به فرار دنریس آمده است.

بر فراز سپاه دوتراکی ها، اژدهای دنریس را در حال پرواز می بینیم. او به احتمال زیاد برای کمک به فرار دنریس آمده است.

.

به نظر می رسد که این یک شات از یک صحنه شناخته شده تحت عنوان “The Tower of Joy” است. اگر طرفداران درست دریافته باشند، رخ داد های این صحنه عمدتا به اصل و نصب جان اسنو مربوط است.

به نظر می رسد که این یک شات از یک صحنه شناخته شده تحت عنوان "The Tower of Joy" است. اگر طرفداران درست دریافته باشند، رخ داد های این صحنه عمدتا به اصل و نصب جان اسنو مربوط است..

بیابید سری به سرزمین های شمالی بزنیم. رمزی را می بینیم که سردمدار سپاه خود است. به نظر می رسد که در فصل ششم، شاهد بیش از یک جنگ خواهیم بود.

بیابید سری به سرزمین های شمالی بزنیم. رمزی را می بینیم که سردمدار سپاه خود است. به نظر می رسد که در فصل ششم، شاهد بیش از یک جنگ خواهیم بود.
چند شات آهسته از اسب ها دیده می شود که به نظر می رسد مربوط به یک نبرد است.

چند شات آهسته از اسب ها دیده می شود که به نظر می رسد مربوط به یک نبرد است..

این ممکن است بزرگترین موردی باشد که در ترلیر فصل ششم سریال گیم آف ترونز، بر ملا می شود. یک غول را در حال ورود به یک محوطه نشان می دهد. با توجه به گزارش چند ماه پیش یک سایت به نام watchersonthewall در یک صحنه جان اسنو به تنهایی همراه با یک غول دیده شده.

این ممکن است بزرگترین موردی باشد که در ترلیر فصل ششم سریال گیم آف ترونز، بر ملا می شود. یک غول را در حال ورود به یک محوطه نشان می دهد. با توجه به گزارش چند ماه پیش یک سایت به نام watchersonthewall در یک صحنه جان اسنو به تنهایی همراه با یک غول دیده شده..

سپس، سانسا و تئون در حال دویدن در یک جنگل دیده می شوند.

 سپس، سانسا و تئون در حال دویدن در یک جنگل دیده می شوند.
.

در یک صحنه برین به افرادی در همان جنگل، حمله می کند که به احتمال زیاد به دنبال کسی است که سانسا و تئون را تهدید می کند.

در یک صحنه برین به افرادی در همان جنگل، حمله می کند که به احتمال زیاد به دنبال کسی است که سانسا و تئون را تهدید می کند.

.

سپس ما تئون را می بینیم که با شخصی با موهای بلند، در حال صحبت است و گریه می کند که ممکن است سانسا باشد.

سپس ما تئون را می بینیم که با شخصی با موهای بلند، در حال صحبت است و گریه می کند که ممکن است سانسا باشد.
.

تبلیغ جدید سریال شامل همان شات از بران است که در مقابل نایت کینگ است. این طور تصور می شود که به دلیل قدرتی دیدی که بران دارد، در خطر نیست.

تبلیغ جدید سریال شامل همان شات از بران است که در مقابل نایت کینگ است. این طور تصور می شود که به دلیل قدرتی دیدی که بران دارد، در خطر نیست.

.

اما در صحنه ای دیگر، نایت کینگ بازوی بران را گرفته است. آیا این به این معناست که نایت کینگ نیز نوعی قدرت بینایی دارد؟ یا این صحنه فقط یک کابوس است؟

اما در صحنه ای دیگر، نایت کینگ بازوی بران را گرفته است. آیا این به این معناست که نایت کینگ نیز نوعی قدرت بینایی دارد؟ یا این صحنه فقط یک کابوس است؟

.

در ادامه یک صحنه مرموز وجود دارد: پادشاه شب در مقابل یک آتش سوزی بزرگ ایستاده است. ما می دانیم که آتش می تواند زامبی ها را بکشد، اما داستان وایت واکرها متفاوت است. فقط دراگون گلس(شیشه اژدها) و فولاد والریایی می تواند آنها را بکشند. پس این آتش با چه هدفی افروخته شده است؟

در ادامه یک صحنه مرموز وجود دارد: پادشاه شب در مقابل یک آتش سوزی بزرگ ایستاده است. ما می دانیم که آتش می تواند زامبی ها را بکشد، اما داستان وایت واکرها متفاوت است. فقط دراگون گلس(شیشه اژدها) و فولاد والریایی می تواند آنها را بکشند. پس این آتش با چه هدفی افروخته شده است
.

پس از آن شاتی را می بینیم که تیریون در حال راه رافتن روی پله ی پدشاهی سرزمین میرین است. کرم خاکستری و میساندرا نیز به دنبال او هستند.

پس از آن شاتی را می بینیم که تیریون در حال راه رافتن روی پله ی پدشاهی سرزمین میرین است. کرم خاکستری و میساندرا نیز به دنبال او هستند.
.

همچنین یک صحنه از تیریون با حالت نگران و مشعل به دست دیده می شود که به دنبال چیزی می گردد. ما حدس می زنیم که او در یک اتاق با دو اژدها دیگر دنریس همراه Viserion و Rhaegal است.

همچنین یک صحنه نگران کننده از تیریون با مشعل دیده می شود که به دنبال چیزی می گردد. ما حدس می زنیم که او در یک اتاق با دو اژدها دیگر دنریس همراه Viserion و Rhaegal است.
.

در یک صحنه، های اسپارو به تامن می گوید: ” ما همه موجودات گناه کاری هستیم. ما سزاوار مرگ هستیم.” در این ترلیر دیده می شود که جیمی مکالمه ای با های اسپارو دارد. به احتمال زیاد لنیسترها در این فصل کار سختی برای تصاحب قدرت در پیش دارند.

در یک صحنه، های اسپارو به تامن می گوید: " ما همه موجودات گناه کاری هستیم. ما سزاوار مرگ هستیم." در این ترلیر دیده می شود که جیمی مکالمه ای با های اسپارو دارد. به احتمال زیاد لنیسترها در این فصل کار سختی برای تصاحب قدرت در پیش دارند.

.

یک صحنه از جیمی در پوشش زرهی دیده می شود که در مقابل سربازان تایرل، ایستاده است.

یک صحنه از جیمی در پوشش زرهی دیده می شود که در مقابل سربازان تایرل، ایستاده است.
.

سرسی کسانی را که به او ظلم کرده اند فراموش نخواهد کرد و های اسپارو در صدر لیست اوست.

سرسی کسانی را که به او ظلم کرده اند فراموش نخواهد کرد و های اسپارو در صدر لیست اوست.

.

تبلیغ کوتاه جدید فصل ششم سریال گیم آف ترونز نیز شامل یک صحنه جدید از آریا است. تا کنون تقریبا در هر کلیپی که از این سریال دیده ایم کور بوده است.

تبلیغ کوتاه جدید فصل ششم سریال گیم آف ترونز نیز شامل یک صحنه جدید از آریا است. تا کنون تقریبا در هر کلیپی که از این سریال دیده ایم کور بوده است.

.

در آخرین بخش تریلر فصل ششم سریال گیم آف ترونز جاکن با آریا صحبت می کند: ” راه اصلی یا راه دیگر، هدیه اهدا خواهد شد. راه اصلی یا راه دیگر یک چهره به چهره های معبد اضافه خواهد شد.” این حرف ها به نظر یک تهدید است. و باز هم همان جمله همیشگی ، تمام مردان (و زنان) باید بمیرند.

در آخرین بخش تریلر فصل ششم سریال گیم آف ترونز جاکن با آریا صحبت می کند: " راه اصلی یا راه دیگر، هدیه اهدا خواهد شد. راه اصلی یا راه دیگر یک چهره به چهره های معبد اضافه خواهد شد." این حرف ها به نظر یک تهدید است. و باز هم همان جمله همیشگی ، تمام مردان (و زنان) باید بمیرند.

.

.

منبع: techinsider


عصر تکنولوژی، تکرا

نوشته در فصل ششم سریال گیم آف ترونز چه خواهد گذشت؟! اولین بار در عصر تکنولوژی – تکرا پدیدار شد.

Source: تکرا