دولت‌ بنگاهدار خوبی نیست

دولت‌ بنگاهدار خوبی نیست

10 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران می‌گوید: الزامات رشد اقتصادی کدام است؟ باید همه عوامل دخیل در رشد اقتصادی با هم مورد توجه قرار بگیرد. باید دولت برنامه منسجمی برای اقتصاد داشته باشد.
Source: اخبار رسمی