دومین مجمع عمومی موسسه اعتباری کوثر

دومین مجمع عمومی موسسه اعتباری کوثر

13 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه موسسه اعتباری کوثر به دلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع اول، برگزار می شود.
Source: اخبار رسمی