دومین نمایشگاه بین المللی خدمات توانبخشی معلولین

دومین نمایشگاه بین المللی خدمات توانبخشی معلولین

23 نوامبر, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

آسایشگاه خیریه کهریزک در کارگروه برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین، حضوری فعال و گسترده خواهد داشت.
Source: اخبار رسمی