راه اندازي مركز تبادل ترافيك داده در 4 شهر

راه اندازي مركز تبادل ترافيك داده در 4 شهر

14 آگوست, 2016 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

واعظي برافزايش كيفيت و سرعت اينترنت تاكيد كردو خواستارارائه خدمات متنوع به كاربران شد وافزود: با راه اندازي مركز تبادل ترافيك داده در4شهربزرگ انتظارداريم مردم محتواي خوب را با كيفيت خوب دريافت كنند .
Source: اخبار رسمی