راه اندازی بازار برای ارائه خدمات شناختی

راه اندازی بازار برای ارائه خدمات شناختی

22 ژانویه, 2017 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی رئیس جمهوری گفت: ظهور بازار بزرگی در زمینه ارائه خدمات شناختی از جمله توانبخشی و تقویت شناختی در جهان پیش بینی می شود.
Source: اخبار رسمی