ساخت هولوگرام قابل لمس با امواج فراصوت

ساخت هولوگرام قابل لمس با امواج فراصوت

29 دسامبر, 2015 ارسال شده توسط:   بدون دیدگاه

یک تیم تحقیقاتی در ژاپن سیستمی را ایجاد کرده اند که به فرد اجازه می دهد بدون آنکه در نزدیکی یک شئ یا شخص دیگری باشد بتواند آن را لمس کند؛ به عبارت دیگر ما در حال حاضر یک هلوگرام قابل لمس داریم. این سیستم – که هاپتو کلون نامیده می شود – در آزمایشگاه […]

نوشته ساخت هولوگرام قابل لمس با امواج فراصوت اولین بار در عصر تکنولوژی – تکرا پدیدار شد.

یک تیم تحقیقاتی در ژاپن سیستمی را ایجاد کرده اند که به فرد اجازه می دهد بدون آنکه در نزدیکی یک شئ یا شخص دیگری باشد بتواند آن را لمس کند؛ به عبارت دیگر ما در حال حاضر یک هلوگرام قابل لمس داریم. این سیستم – که هاپتو کلون نامیده می شود – در آزمایشگاه […]

نوشته ساخت هولوگرام قابل لمس با امواج فراصوت اولین بار در عصر تکنولوژی – تکرا پدیدار شد.

منبع مطلب ….

دیدگاه خود را وارد کنید.